BROKER INNOWACJI

 

Tytuł projektu: Broker Innowacji

 

Termin realizacji projektu: 10.2013 - 09.2015

 

Wartość projektu:  200 000 PLN

 

Cel projektu: Realizacja działań mających na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

 

Koordynatorzy projektu: mgr inż Maria Kwarcińska - Kierownik Biura Współpracy z   Gospodarką, mgr Jacek Nowak

 

Żródło finansowania: Projekt systemowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie.

Strona internetowa BROKERA INNOWACJI

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.