III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBiR i NCN - TANGO

Od dnia 14 czerwca br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu TANGO 3, wspólnego przedsięwzięcia NCBiR i NCN dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na dwa etapy:

  • Etap I: od dnia otwarcia naboru do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00),
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania realizacji Projektu właściwego wynosi 200 tys. zł.

Intensywność dofinansowania realizacji Projektu właściwego wynosi 100%.

Bazą do złożenia wniosku o dofinansowanie na tzw. projekt właściwy jest projekt bazowy.

Projekt bazowy – projekt na badania finansowany w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu właściwego.

Realizacja Projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie TANGO 3 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem:

Ogłoszenie o konkursie TANGO 3

Dokumentacja konkursowa, wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne pod adresem:

Dokumentacja konkursowa

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.