Konferencja podsumowująca projekt "Inkubator Innowacyjności+"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Inkubator Innowacyjności+" realizowany w konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz SPIN-US Sp. z o.o. (spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego).

Program "Inkubator Innowacyjności+" jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".  

Celem programu „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W programie konferencji:

  • podsumowanie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ 
  • prezentacja wybranych prac przedwdrożeniowych realizowanych przez zespoły naukowe Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  • prezentacja „670 milionów dolarów za pomysł polskich naukowców. Historia sukcesu” - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski 
  • prezentacja nt. możliwości wsparcia projektów B+R przez Invento Capital 
  • spotkania networkingowe pomiędzy zespołami naukowymi a przedstawicielami biznesu 

 

Agenda konferencji i rejestracja na stronie www.inkubatorinnowacyjnosci.us.edu.pl

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.