Projekt eko-staż

 

 

Tytuł projektu: "EKO-STAŻ"

Termin realizacji projektu: 09.2012 - 07.2014

Wartość projektu: 1 731 899,34 PLN

Cel projektu: Budowa platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki poprzez organizację konferencji naukowych, staży dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach oraz system wymiany informacji. Liderem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Uniwersytet pełni rolę Partnera.

Koordynator projektu: mgr Jacek Nowak

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.