Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej

Tytuł projektu: Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej

Termin realizacji projektu: 01.04.2014 - 31.03.2015

Wartość projektu: 335 000 PLN

Cel projektu: Zapewnienie ochrony własności intelektualnej w zakresie ilościowego pomiaru parametrów fizycznych badanego obiektu z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej.

Kierownik projektu: mgr Sylwia Ledwoch

Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Oferta w wersji polskiej

Oferta w wersji angielskiej

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.