Projekt "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych"

 

Tytuł projektu: Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych

Termin realizacji projektu: 07.2012 - 04.2014

Wartość projektu: PLN

Cel projektu:  Podniesienie jakości zarządzania badaniami naukowymi oraz transferem technologii prowadzonymi przez 75 pracowników naukowych.

Koordynator projektu: mgr Dariusz Laska

Osoba do kontaktu: mgr Sylwia Ledwoch

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2/POKL/4.2/2011)

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu www.ndg.us.edu.pl

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.