Projekt „TWING - Transfer Wiedzy Nauka - Gospodarka: Program stypendialny”

Tytuł projektu:TWING - Transfer Wiedzy Nauka - Gospodarka: Program stypendialny

Termin realizacji projektu: lata 2011 - 2013

Wartość projektu: 1 751 660,24 PLN

Cel projektu: Wsparcie studentów Uniwersytetu Śląskiego w obszarze współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Koordynator projektu: dr hab. prof. UŚ Janusz Gluza

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Strona projektu: twing.us.edu.pl/

 

TWING to program studiów doktoranckich stworzony dla wybitnych, silnie zmotywowanych studentów, którzy planują rozpocząć studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Co roku przyznane zostało 13 stypendiów.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.