Projekt „Własna firma receptą na sukces”

Tytuł projektu: Projekt „Własna firma receptą na sukces”

Termin realizacji projektu: 2012 - 2013

Wartość projektu: 135 730 PLN

Cel projektu: Promocja przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów, a poprzez to zwiększenie liczby przedsiębiorstw zakładanych w regionie przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Koordynator projektu: mgr Wojciech Kiljańczyk, tel. 32 359 22 15, e- mail: wojciech.kiljanczyk@us.edu.pl

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Program "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" umożliwia realizację projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+ R.

Priorytetem jest również szkolenie osób, które interesują się przedsiębiorczością, a także doradztwo na rzecz takich osób, co sprawi, że studenci oraz pracownicy naukowi będą wyposażeni w wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu więcej osób będzie przygotowanych do podjęcia działania na styku nauki i biznesu.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.