Realizacja badań zleconych

Prace badawcze na zlecenie są podstawową formą współpracy Uczelni z jej otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi czy jednostkami samorządu terytorialnego. Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje usługi badawcze poprzez swoje jednostki organizacyjne w formie ekspertyz, analiz, opinii oraz usług badawczych na zamówienie podmiotów zewnętrznych.

Obsługą administracyjną prac badawczych zleconych od 1 października 2018 r. zajmuje się Biuro Współpracy z Gospodarką. Realizacja zleceń została uregulowana w Zarządzeniu Rektora nr 199 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.

Jakie zlecenia podlegają procedurze?

Procedurę przyjmowania i realizacji usług badawczych na zlecenie należy stosować w przypadku wykonywania na zlecenie/zamówienie podmiotu zewnętrznego badań naukowych lub innych usług badawczych, w tym: ekspertyz, analiz, opinii, raportów.

Procedura nie dotyczy umów zlecenia lub umów o dzieło wykonywanych przez pracowników naukowych na zamówienie np. jednostki/organu szkolnictwa wyższego np. sporządzenia opinii recenzji pracy doktorskiej czy habilitacyjnej.

Jakie korzyści uzyskuje pracownik/wydział/uczelnia?

Wykonywanie prac na zlecenie jednostek zewnętrznych przynosi różnego rodzaju korzyści związane z zacieśnianiem współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Prace zlecone stanowią źródło dodatkowego dochodu zarówno dla pracowników zaangażowanych w realizację usług, jak też dla jednostek, w których są one wykonywane w postaci przekazywania części kosztów pośrednich. Realizacja prac badawczych na zlecenie przynosi korzyści całej społeczności akademickiej przyczyniając się do zwiększania prestiżu oraz realizacji celu strategicznego jakim jest zbliżenie świata nauki i biznesu.

 

Zarządzenie nr 199/2018 z dnia 21-12-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.

 

Kontakt:

Biuro Współpracy z Gospodarką, tel. (32) 359 20 81, osoba: Monika Pluta

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.