Science to business - konferencja podsumowująca projekt Inkubator Innowacyjności+

 

Rejestracji na konferencję można dokonać w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji.

Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32/359 20 81 lub e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl. 

Klauzula informacyjna RODO

 

Formularz rejestracji

TAK
Z chwilą dokonania rejestracji wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracji, przez Administratora, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Organizatora) oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

TAK
Z chwilą dokonania rejestracji wyrażam zgodę na:

wykorzystanie mojego wizerunku przez Administratora, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Organizatora), w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.