Śląska współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER

Program Śląska współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Realizowany będzie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Więcej informacji o projekcie postara się Państwu udzielić

dr Marcin Binkowski

tel. 32 368 97 39

e-mail: marcin.binkowski@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.