Przedsiębiorczość Akademicka na START

 

 

 

Tytuł projektu: Przedsiębiorczość Akademicka na START

Termin realizacji projektu: 2011/2012 i 2012/2013

Wartość projektu: 5 545 361 PLN

Cel projektu: Podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów szkół wyższych województwa śląskiego.

Koordynator projektu: mgr Wojciech Kiljańczyk, tel. 32 359 22 15, e- mail: wojciech.kiljanczyk@us.edu.pl

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

 

Projekt START to program promocji przedsiębiorczości w uczelniach województwa śląskiego, organizowany jest przez Politechnikę Śląską we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. generała Jerzego Ziętka, Politechniką Częstochowską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.