System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych

Tytuł projektu: System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzedzi geoinformatycznych

Termin realizacji projektu: 01.07.2015 - 31.05.2019

Wartość projektu: 1 176 000 PLN

Cel projektu: Opracowanie metody umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania zwałów odpadów pogórniczych, opartej o opracowany model matematyczny, uwzgledniający: aktualny stan pokrywy roślinnej warunki warunków abiotycznych i biotycznych oraz zakłócenia antropogeniczne (m.in. skażenie gleby, nasadzenia i obecność gatunków obcych) oraz zastosowane warianty modyfikacji elementów ekosystemu

Kierownik projektu: dr hab. Gabriela Woźniak

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - program TANGO 1

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.