Wpływ warunków procesu krystalizacji i obróbki cieplnej na orientację krystaliczną monokrystalicznych łopatek z nadstopu niklu

Tytuł projektu: Wpływ warunków procesu krystalizacji i obróbki cieplnej na orientację krystaliczną monokrystalicznych łopatek z nadstopu niklu

 

Termin realizacji projektu: 01.07.2013 - 31.01.2016

 

Wartość projektu: 3 100 000 PLN

 

Cel projektu: Określenie wpływu standardowej obróbki cieplnej na strukturę orientacyjną poszczególnych onszarów łopatek monokrystalicznych wytwarzanych metodą Bridgmana z nadstopów niklu dla różnych wartości ich prędkości wyciagania oraz charakteryzacja struktury i oceny jej doskonałości krystalicznej za pomocą opracowanego parametru określającego strukturę orientacyjną monokryształu.

 

Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Włodzimierz Bogdanowicz

 

Żródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - program INNOTECH II

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.