Wspólnie w sytuacji zagrożenia COVID-19 - współpraca Instytutu Pedagogiki UŚ z gminami Metropolii

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał oraz sformalizował współpracę z gminami Metropolii, m.in. gminą Bytom, Gliwice, czy Ruda Śląska, w aspekcie wspólnych działań w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Niniejsza współpraca dotyczy realizacji badań, których intencją jest rzetelna diagnoza sytuacji społecznej w warunkach zagrożenia COVID-19.

Główny cel badań stanowi rozpoznanie wdrożonych rozwiązań oraz analiza potrzeb i problemów, przed którymi stanął system pomocy społecznej i system pieczy zastępczej w obecnej sytuacji pandemicznej.

Oferowana diagnoza dotyczy również sposobów, za pomocą których gminy radzą sobie z zapewnieniem realizacji zadań pomocy społecznej oraz problemów i trudności, jakie pojawiły
się w zaistniałej sytuacji.

Rozpoznanie przeszkód jakie się pojawiły oraz możliwości ich niwelowania może nie tylko pomóc lepiej poradzić sobie z bieżącą, trudną sytuacją, ale też przygotować się na prawdopodobne, ewentualne podobne scenariusze w przyszłości.

Badania prowadzone będą przez doświadczonych badaczy z Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w razie potrzeby z udziałem specjalistów z innych, pokrewnych dyscyplin.

Efektem badań będą czytelne i komunikatywne raporty zawierające rekomendacje praktyczne dotyczące racjonalnych rozwiązań, wzbogacone o ofertę ewentualnych szkoleń lub dalszego wsparcia.

W chwili obecnej procedowane są dokumenty umów o współpracy z kolejnymi gminami zainteresowanymi realizacją i wynikami badań Instytutu Pedagogiki UŚ.

Inicjatorem współpracy jest Pani Prof. dr hab. Ewa Jarosz - Prorektor ds. rozwoju kadry, a koordynatorami do spraw współpracy z otoczeniem są: dr Edyta Nieduziak oraz dr Agnieszka Majewska-Kafarowska z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.