Akredytowany Ośrodek Innowacji

Uniwersytet Śląski pozytywnie przeszedł weryfikację Ministerstwa Rozwoju i w dniu 22 maja 2017 r. uzyskał status akredytowanego ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne.

 

System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców.

Akredytowany Ośrodek Innowacji może być wykonawcą odpłatnych usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania 2.3.1 POIR wspierane są zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi, które mają stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji.  

Informacja nt. poddziałania 2.3.1 POIR na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prezentacja nt. poddziałania 2.3.1 POIR na kanale youtube. 

 

Akredytacja dotyczy usług proinnowacyjnych tj.:

  • usług doradczych w zakresie innowacji (doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone),
  • usług wsparcia innowacji (udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług).

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane współpracą w ramach działania 2.3.1 PO IR, zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.