DLA BIZNESU

Uniwersytet Śląski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, podpisując porozumienia z przedsiębiorstwami, promując przedsiębiorczość akademicką.

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie współpracy z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest Biuro Współpracy z Gospodarką.

Formy współpracy:

 • usługi badawcze na zlecenie,

 • udostępnianie laboratoriów oraz aparatury badawczej,

 • transfer przedmiotów własności intelektualnej,

 • sporządzanie opinii o innowacyjności,

 • współpraca ekspercka,

 • realizacja wspólnych studiów podyplomowych,

 • wyszukiwanie praktykantów i stażystów,

 • konsultowanie programów kształcenia,

 • realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE,

 • realizacja wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych,

 • współorganizacja wydarzeń akademickich i studenckich.

Wymienione obszary współpracy nie stanowią katalogu zamkniętego, a jedynie punkt wyjścia do rozmowy. Zachęcamy do zgłaszania własnych pomysłów i propozycji. W menu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form współpracy.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dla firm.

    

   

   

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.