Firmy na Uniwersytecie Śląskim

Przedsiębiorstwa typu spin off oraz spin out to przede wszystkim podmioty, których nadrzędnym celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. W przypadku uczelni mogą to być naukowcy, którzy poprzez oddzielenie się  od jednostki macierzystej tworzą niezależne bądź zależne w pewnym stopniu od tej jednostki podmioty gospodarcze. Obopólne korzyści sprawiają, że coraz częściej taka forma współpracy zaczyna mieć miejsce.

Spin off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika instytucji naukowej/badawczej lub studenta/absolwenta oraz uczelnię lub jednostkę organizacyjną uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Firmy spin-off są formalnie i prawnie powiązane ze swoją organizacją macierzystą np. poprzez udziały kapitałowe w spółce, które uczelnia obejmuje w zamian za wniesiony wkład finansowy lub w postaci aportu.

Spin out to przedsiębiorstwo, które zostało założone samodzielnie przez pracownika instytucji naukowej/badawczej lub studenta/absolwenta. Firmy spin-out są niezależne od organizacji macierzystej, ale współpracują z nią w zakresie wykorzystywania własności intelektualnej uczelni (np. poprzez udzieloną licencję), czy też poprzez korzystanie z infrastruktury (np. poprzez udostępnianie laboratoriów).

 

Firmy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są odpowiedzią na potrzebę aktywności biznesowej naszych naukowców - inicjatywy takie sprzyjają rozwojowi procesu tworzenia innowacji, będących przedmiotem transferu do rynku i motorem wzrostu gospodarczego regionu, wspierają komercjalizację wyników badań naukowych oraz zacieśniają współpracę nauki z gospodarką.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.