POWIĄZANIA KLASTROWE

Klaster jest „elastyczną formą współpracy horyzontalnej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji". Jest również narzędziem umożliwiającym podejmowanie wspólnych działań przez współpracę jego członków. Budowane nieformalne związki międzyludzkie w klastrze pozwalają na szybki i efektywniejszy przepływ wiedzy. Jak pokazuje praktyka, wspólne działania firm, ośrodków innowacji oraz instytucji naukowych pozwalają na osiąganie wymiernych korzyści. Połączenie zasobów zarówno infrastrukturalnych jak i ludzkich, w ramach klastra, buduje potencjał jego członków. Takie działanie jest szczególnie ważne w przypadku realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych, w których członkowie, często bez wsparcia klastra nie mogliby brać udziału.  

Korzyści z funkcjonowania w klastrze:

  • posiadanie dostępu do nowych technologii oraz dodatkowych źródeł finansowania pomysłów;

  • zmniejszenie kosztów produkcji i transakcji;

  • realizowanie wspólnych projekty promocyjnych oraz badawczo-rozwojowych;

  • zwiększanie wiarygodności względem kontrahentów;

  • zwiększanie umiejętności kadry pracowniczej.

 

Naukowców chętnych do nawiązania współpracy z  klastrami i pośrednio z firmami i instytucjami zrzeszonymi w nich zapraszamy do kontaktu.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.