Cross EU Women Business Angels

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod nazwą CROSS EU Woman Business Angels.

Jego celem jest zachęcenie i aktywizacja kobiet do inwestowania w start-upy, w szczególności założone i prowadzone przez kobiety. Projekt łączy Anioły Biznesu, doświadczone przedsiębiorczynie i start-upy. Dzięki udziałowi w projekcie uczestniczki otrzymują możliwość rozmów z ekspertami o kluczowych kwestiach prowadzenia biznesu, rozwiną umiejętności niezbędne podczas pitching’ów i zyskają szansę na przedstawienie swojego pomysłu Aniołom Biznesu. 

Cross EUWBA kieruje wsparcie dla kobiecych start-upów, tzn. spełniających jeden z poniższych warunków:

  • założyciel start-upu jest kobietą;
  • menedżer start-upu jest kobietą;
  • kobiety są docelowymi konsumentami produktów lub usług firmy.


Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ale jego uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

W ramach Cross EUWBA trwają także poszukiwania kobiet biznesu oraz Aniołów Biznesu. Kobiety biznesu otrzymają niezbędne przygotowanie do roli Aniołów, zaś same Anioły – dostęp do sieci inwestorów i wyselekcjonowane według potrzeb start-upy. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju programu, możesz dodatkowo wypełnić ankietę o funkcjonowaniu sieci Aniołów Biznesu, prowadzoną w ramach Cross EUWBA. Po więcej informacji wejdź na stronę programu lub napisz na adres e-mail: crosseuwba@parp.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.