Projekt "Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu"

Tytuł projektu: Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu

Termin realizacji projektu:

Wartość projektu: PLN

Cel projektu: Zaproponowanie konkretnych zastosowań zmieniających kształt stopów w medycynie, wykonanie prototypów i przygotowanie produkcji na skalę przemysłową.

Koordynator projektu: prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - program INNOTECH

 

Stopy z pamięcią kształtu, stworzone przez pracowników Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach,  są unikatową klasą stopów metali, które mogą zmieniać kształt przy podgrzaniu powyżej pewnej temperatury. Zmiana kształtu polega na powrocie, w odpowiednich warunkach, materiału do kształtu wyjściowego.

Projekt realizowany był przez konsorcjum, w skład którego wchodzili: Uniwersytet Śląski w roli lidera, Politechnika Warszawska, BHH MIKROHUTA sp. z o.o., BHH MIKROMED sp. z o.o.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.