Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich

Tytuł projektu: Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich

Termin realizacji projektu: 10.07.2015 - 30.06.2018

Wartość projektu:  2 802 410 PLN

Cel projektu: Budowa i przygotowanie do komercjalizacji narzędzia do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych i zastosowanie do na terenie Milówka.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ireneusz Malik

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - program INNOTECH 3

Informacje o projekcie również na stronie: http://slope.d17.pl/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.