Projekt "Promocja idei komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"

Tytuł projektu: Promocja idei komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Termin realizacji projektu:

Wartość projektu: PLN

Cel projektu: Umożliwienie realizacji projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+ R

Osoba do kontaktu: mgr inż. Maria Kwarcińska

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

 

Zadania przewidziane w ramach projektu:

  • Konsultacje i szkolenia dla pracowników naukowych Uniwersytetu z zakresu ochrony patentowej i komercjalizacji własności intelektualnej.
  • Rozpowszechnianie informacji o przedmiotach własności intelektualnej Uniwersytetu (poprzez organizację spotkań w gronie przedstawicieli przedsiębiorczości akademickiej).
  • Udział w targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami.
  • Organizacja targów dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami (więcej).
  • Rozbudowa podstrony na stronie internetowej uczelni, poświęconej pełnej ofercie Uniwersytetu Śląskiego dla potencjalnych partnerów biznesowych.
  • Budowa prototypów wynalazków niezbędnych do prezentacji potencjalnym kontrahentom.
  • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, poszukującą rozwiązań innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.