Wizyta studyjna w Instytucie Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie - 5 grudnia br.

Na dzień 5 grudnia 2018 r. (środa), w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, planowana jest wizyta studyjna w Instytucie Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie, do udziału w której serdecznie zapraszamy!

Wizyta stanowi bezpośredni efekt podpisanego w dniu 6 listopada br. porozumienia o współpracy z Instytutem dot. m. in.: realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promowania postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspierania projektów studentów Uczelni, organizacji praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, organizacji staży dla najlepszych studentów i absolwentów Uczelni, czy promowania idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego.

Instytut Przemysłu Organicznego - Oddział w Pszczynie (IPO) jest jednostką badawczą o ponad 65-letniej tradycji. Wykonuje, w szerokim zakresie, badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne służące ocenie szkodliwości substancji chemicznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Na przestrzeni lat ugruntował swoją pozycję na rynku badawczym, stał się ośrodkiem znanym zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Posiadane przez pszczyński Oddział Certyfikaty uprawniają do przeprowadzania kompleksowych badań substancji i preparatów w celu spełnienia wymogów ustawy o substancjach chemicznych, w tym: toksykologicznych i ekotoksykologicznych.

Instytut Przemysłu Organicznego - Oddział w Pszczynie został wyznaczony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do współpracy z Inspektorem ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w zakresie oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne dla człowieka i środowiska.

Laboratoria IPO są zarejestrowane w Komisji Europejskiej, jako kompetentne i upoważnione do przeprowadzania testów wymaganych przez Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004.
Instytut znajduje się również w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Badania wykonywane w Instytucie Przemysłu Organicznego - Oddział w Pszczynie są uznawane i cenione nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, co zaowocowało współpracą z firmami z wielu europejskich krajów, tj. z Niemiec, Belgii, Holandii, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Słowacji, Włoch, Szwajcarii i Austrii. Coraz częściej nawiązywana jest współpraca z państwami spoza Europy. Badania wykonywano dla firm z Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki oraz Izraela.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej oraz współpracą z Instytutem Przemysłu Organicznego zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa oraz do kontaktu pod adresem e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl.

 

.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.