AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi są:

1. w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego):

2. w zakresie prawa własności przemysłowej:

Ochrona własności intelektualnej

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.