ZGŁOSZENIA PATENTOWE

Pierwszym krokiem w procedurze uzyskania ochrony prawnej własności intelektualnej stworzonej w ramach stosunku pracy przez pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest kontakt z rzecznikiem patentowym Uczelni. W ścisłej współpracy z pracownikiem naukowym przygotowuje on zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero wtedy podejmuje się starania o ochronę międzynarodową.

Informacje na temat procedur zgłoszenia:

Niezbędne dokumenty:

wzór zgłoszenia do ochrony patentowej 

  

 


 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.